Website này cần sử dụng Javascript thì mới có thể hoạt động được. Vui lòng bật Javascript để có thể sử dụng đầy đủ tất cả các tính năng!
Bảng xếp hạng TOP đại gia | MTASA.VN
Bảng Xếp Hạng
Nếu bạn không muốn tên của mình xuất hiện trên BXH, vào game ấn tổ hợp phím ALT + Q > cài đặt của bạn và tắt hiển thị trên BXH
TOP Tên nhân vật Tổng tiền hiện có Số giờ chơi Trạng thái
1 Pull $ 3 Triệu 62 Offline
2 Zero Th $ 2 Triệu 33 Offline
3 Nguyen Thien $ 2 Triệu 43 Offline
4 Dankyz $ 1 Triệu 102 Offline
5 Hieu Nho $ 864 Nghìn 24 Offline
6 Vinh Phuc $ 770 Nghìn 44 Offline
7 Green Apple $ 768 Nghìn 24 Offline
8 SinZ $ 534 Nghìn 116 Offline
9 Alex $ 495 Nghìn 300 Offline
10 Fu $ 479 Nghìn 56 Offline
11 Duy Loi $ 475 Nghìn 51 Offline
12 Sin $ 453 Nghìn 179 Offline
13 Ph PhucBMT $ 384 Nghìn 47 Offline
14 Sven $ 363 Nghìn 139 Offline
15 Andy Twan $ 360 Nghìn 8 Offline
16 Lam Dong $ 347 Nghìn 41 Offline
17 Chau Huynh $ 325 Nghìn 83 Offline
18 MR Thanh $ 268 Nghìn 13 Offline
19 KiZ $ 183 Nghìn 98 Offline
20 Rod Steiger $ 181 Nghìn 15 Offline
21 Thanh Map $ 176 Nghìn 24 Offline
22 Jackson Shelby $ 168 Nghìn 31 Offline
23 Dj Sleep $ 165 Nghìn 20 Offline
24 Linh Pham $ 161 Nghìn 0 Offline
25 Kane Leon $ 148 Nghìn 30 Offline
26 Black Kun $ 133 Nghìn 53 Offline
27 Tee Jang $ 127 Nghìn 0 Offline
28 ChanHet MuonNoi $ 116 Nghìn 42 Offline
29 Thanh Minh $ 115 Nghìn 21 Offline
30 Nhat Huy $ 113 Nghìn 4 Offline
31 LMH Zeref $ 110 Nghìn 33 Offline
32 Linh doan $ 104 Nghìn 2 Offline
33 Minh Khang $ 94 Nghìn 44 Offline
34 Meoooooooo $ 93 Nghìn 30 Offline
35 Ljrui Rick $ 93 Nghìn 6 Offline
36 Phuonggggg $ 90 Nghìn 128 Offline
37 Rin Chan $ 90 Nghìn 7 Offline
38 Do Nan $ 87 Nghìn 33 Offline
39 Hoai $ 85 Nghìn 64 Offline
40 Hong Vinny $ 81 Nghìn 30 Offline
41 Nam An $ 80 Nghìn 10 Offline
42 Ji Bao $ 77 Nghìn 16 Offline
43 Boy Ka $ 76 Nghìn 26 Offline
44 Hao Nam $ 75 Nghìn 21 Offline
45 Tai Fat $ 69 Nghìn 10 Offline
46 Phi Viet $ 69 Nghìn 6 Offline
47 Cj Anks $ 66 Nghìn 6 Offline
48 Jino Ne $ 66 Nghìn 5 Offline
49 YU JIN $ 60 Nghìn 6 Offline
50 Bird Eddie $ 59 Nghìn 35 Offline
51 Banh TrangTron $ 58 Nghìn 1 Offline
52 Ngoc Tinh $ 58 Nghìn 142 Offline
53 Beo Beo $ 57 Nghìn 3 Offline
54 Nguyen Nguyen $ 57 Nghìn 6 Offline
55 Dang dat $ 54 Nghìn 27 Offline
56 Phi Ne $ 53 Nghìn 0 Offline
57 Bobby Fresh $ 52 Nghìn 26 Offline
58 Thanh Hoang $ 52 Nghìn 11 Offline
59 Tran Luong $ 51 Nghìn 0 Offline
60 Van Trau $ 51 Nghìn 0 Offline
61 Master Gamer $ 50 Nghìn 0 Offline
62 ThienSac Cuc $ 50 Nghìn 0 Offline
63 Viet Ngo $ 50 Nghìn 49 Offline
64 Hung Jackie $ 49 Nghìn 2 Offline
65 See Youagaiin $ 49 Nghìn 0 Offline
66 See YouAgain $ 49 Nghìn 0 Offline
67 Alan Waker $ 47 Nghìn 61 Offline
68 NuocSuoi Lavie $ 46 Nghìn 18 Offline
69 Mie Mie $ 45 Nghìn 209 Offline
70 Mini Chopper $ 42 Nghìn 11 Offline
71 Phuc Nguyen $ 41 Nghìn 1 Offline
72 Zhang QiSheng $ 40 Nghìn 4 Offline
73 Hoangphi vva $ 39 Nghìn 40 Offline
74 Duy xiang $ 38 Nghìn 31 Offline
75 Vinh Toan $ 34 Nghìn 2 Offline
76 Hani Entino $ 34 Nghìn 10 Offline
77 Ka AoKy $ 34 Nghìn 19 Offline
78 Black Gamer $ 33 Nghìn 8 Offline
79 MINH TUAN $ 33 Nghìn 28 Offline
80 Bill Gay $ 32 Nghìn 30 Offline
81 Van Tan $ 31 Nghìn 10 Offline
82 Nakano Itsuki $ 30 Nghìn 5 Offline
83 Nova Saka $ 30 Nghìn 5 Offline
84 DT Benny $ 30 Nghìn 18 Offline
85 Tien Quyen $ 29 Nghìn 15 Offline
86 Delta Killer $ 29 Nghìn 5 Offline
87 Vann Coo $ 29 Nghìn 20 Offline
88 HandSome Boy $ 28 Nghìn 1 Offline
89 Ba Cuong $ 26 Nghìn 10 Offline
90 Hoai LVDT $ 26 Nghìn 28 Offline
91 Zetsubouuu $ 25 Nghìn 89 Offline
92 Reff Darkin $ 25 Nghìn 2 Offline
93 Caube bonby $ 23 Nghìn 3 Offline
94 VU TAY $ 23 Nghìn 7 Offline
95 Hai Dz $ 22 Nghìn 43 Offline
96 Thanh Mew $ 21 Nghìn 2 Offline
97 Isuka Kyoko $ 21 Nghìn 8 Offline
98 Tuan Drai $ 21 Nghìn 0 Offline
99 Smoky Diff $ 20 Nghìn 13 Offline
100 Thai Hung $ 20 Nghìn 10 Offline