Website này cần sử dụng Javascript thì mới có thể hoạt động được. Vui lòng bật Javascript để có thể sử dụng đầy đủ tất cả các tính năng!
Bảng xếp hạng TOP đại gia | MTASA.VN
Bảng Xếp Hạng
Nếu bạn không muốn tên của mình xuất hiện trên BXH, vào game ấn tổ hợp phím ALT + Q > cài đặt của bạn và tắt hiển thị trên BXH
TOP Tên nhân vật Tổng tiền hiện có Số giờ chơi Trạng thái
1 Pull $ 3 Triệu 62 Offline
2 Zero Th $ 2 Triệu 33 Offline
3 Nguyen Thien $ 2 Triệu 43 Offline
4 Dankyz $ 1 Triệu 102 Offline
5 Fu $ 978 Nghìn 55 Offline
6 Vinh Phuc $ 770 Nghìn 44 Offline
7 SinZ $ 534 Nghìn 116 Offline
8 Duy Loi $ 475 Nghìn 51 Offline
9 Sin $ 453 Nghìn 179 Offline
10 Ph PhucBMT $ 384 Nghìn 47 Offline
11 Sven $ 363 Nghìn 139 Offline
12 Andy Twan $ 360 Nghìn 8 Offline
13 Lam Dong $ 347 Nghìn 41 Offline
14 Chau Huynh $ 325 Nghìn 83 Offline
15 MR Thanh $ 268 Nghìn 13 Offline
16 Green Apple $ 199 Nghìn 17 Offline
17 ChanHet MuonNoi $ 199 Nghìn 18 Offline
18 Phuonggggg $ 189 Nghìn 128 Offline
19 KiZ $ 187 Nghìn 97 Offline
20 Rod Steiger $ 180 Nghìn 14 Offline
21 Thanh Map $ 176 Nghìn 24 Offline
22 Jackson Shelby $ 168 Nghìn 31 Offline
23 Dj Sleep $ 165 Nghìn 20 Offline
24 Linh Pham $ 161 Nghìn 0 Offline
25 Black Kun $ 133 Nghìn 53 Offline
26 Tee Jang $ 127 Nghìn 0 Offline
27 Thanh Minh $ 115 Nghìn 21 Offline
28 Nhat Huy $ 113 Nghìn 4 Offline
29 LMH Zeref $ 110 Nghìn 33 Offline
30 Minh Khang $ 94 Nghìn 44 Offline
31 Meoooooooo $ 93 Nghìn 30 Offline
32 Rin Chan $ 90 Nghìn 7 Offline
33 Ok Baby $ 90 Nghìn 95 Offline
34 Do Nan $ 87 Nghìn 33 Offline
35 Hoai $ 85 Nghìn 64 Offline
36 Nam An $ 80 Nghìn 10 Offline
37 Ji Bao $ 77 Nghìn 16 Offline
38 Boy Ka $ 76 Nghìn 26 Offline
39 Hao Nam $ 75 Nghìn 21 Offline
40 Tai Fat $ 69 Nghìn 10 Offline
41 Phi Viet $ 69 Nghìn 6 Offline
42 Cj Anks $ 66 Nghìn 6 Offline
43 Jino Ne $ 66 Nghìn 5 Offline
44 YU JIN $ 60 Nghìn 6 Offline
45 Bird Eddie $ 59 Nghìn 35 Offline
46 Banh TrangTron $ 58 Nghìn 1 Offline
47 Ngoc Tinh $ 58 Nghìn 142 Offline
48 Nguyen Nguyen $ 57 Nghìn 6 Offline
49 Dang dat $ 54 Nghìn 27 Offline
50 Bobby Fresh $ 52 Nghìn 26 Offline
51 Thanh Hoang $ 52 Nghìn 11 Offline
52 Van Trau $ 51 Nghìn 0 Offline
53 Master Gamer $ 50 Nghìn 0 Offline
54 ThienSac Cuc $ 50 Nghìn 0 Offline
55 Viet Ngo $ 50 Nghìn 49 Offline
56 Alan Waker $ 47 Nghìn 61 Offline
57 NuocSuoi Lavie $ 46 Nghìn 18 Offline
58 Mie Mie $ 45 Nghìn 209 Offline
59 Mini Chopper $ 42 Nghìn 11 Offline
60 Phuc Nguyen $ 41 Nghìn 1 Offline
61 Zhang QiSheng $ 40 Nghìn 4 Offline
62 Hoangphi vva $ 39 Nghìn 40 Offline
63 Duy xiang $ 38 Nghìn 31 Offline
64 Vinh Toan $ 34 Nghìn 2 Offline
65 Hani Entino $ 34 Nghìn 10 Offline
66 Ka AoKy $ 34 Nghìn 19 Offline
67 Black Gamer $ 33 Nghìn 8 Offline
68 MINH TUAN $ 33 Nghìn 28 Offline
69 Bill Gay $ 32 Nghìn 30 Offline
70 Van Tan $ 31 Nghìn 10 Offline
71 Nakano Itsuki $ 30 Nghìn 5 Offline
72 Nova Saka $ 30 Nghìn 5 Offline
73 DT Benny $ 30 Nghìn 18 Offline
74 Tien Quyen $ 29 Nghìn 15 Offline
75 Delta Killer $ 29 Nghìn 5 Offline
76 Vann Coo $ 29 Nghìn 20 Offline
77 HandSome Boy $ 28 Nghìn 1 Offline
78 Ba Cuong $ 26 Nghìn 10 Offline
79 Hoai LVDT $ 26 Nghìn 28 Offline
80 Zetsubouuu $ 25 Nghìn 89 Offline
81 Reff Darkin $ 25 Nghìn 2 Offline
82 Caube bonby $ 23 Nghìn 3 Offline
83 Hai Dz $ 22 Nghìn 43 Offline
84 Thanh Mew $ 21 Nghìn 2 Offline
85 Tuan Drai $ 21 Nghìn 0 Offline
86 Smoky Diff $ 20 Nghìn 13 Offline
87 Thai Hung $ 20 Nghìn 10 Offline
88 Quoc Thanqq $ 20 Nghìn 13 Offline
89 Tho cute $ 20 Nghìn 8 Offline
90 Davis Moon $ 18 Nghìn 5 Offline
91 Tony Teo $ 18 Nghìn 94 Offline
92 Shin Ryujin $ 17 Nghìn 13 Offline
93 TIECK LEE $ 16 Nghìn 2 Offline
94 Brian Gideon $ 16 Nghìn 9 Offline
95 NTT NTN $ 16 Nghìn 26 Offline
96 TranQuoc Dai $ 15 Nghìn 0 Offline
97 EMILY TOI $ 15 Nghìn 19 Offline
98 Pe XuanMike $ 14 Nghìn 0 Offline
99 Truong Bap $ 14 Nghìn 3 Offline
100 MR RICH $ 14 Nghìn 8 Offline