Website này cần sử dụng Javascript thì mới có thể hoạt động được. Vui lòng bật Javascript để có thể sử dụng đầy đủ tất cả các tính năng!
Bảng xếp hạng TOP đại gia | MTASA.VN
Bảng Xếp Hạng
Nếu bạn không muốn tên của mình xuất hiện trên BXH, vào game ấn tổ hợp phím ALT + Q > cài đặt của bạn và tắt hiển thị trên BXH
TOP Tên nhân vật Tổng tiền hiện có Số giờ chơi Trạng thái
1 Pull $ 3 Triệu 60 Offline
2 Nguyen Thien $ 2 Triệu 43 Offline
3 Zero Th $ 2 Triệu 33 Offline
4 Sven $ 2 Triệu 160 Offline
5 Dankyz $ 1 Triệu 102 Offline
6 Thinh $ 1 Triệu 36 Offline
7 Fu $ 978 Nghìn 55 Offline
8 Mie Mie $ 929 Nghìn 197 Offline
9 Vinh Phuc $ 740 Nghìn 44 Offline
10 SinZ $ 534 Nghìn 116 Offline
11 Duy Loi $ 475 Nghìn 51 Offline
12 Ph PhucBMT $ 384 Nghìn 47 Offline
13 Andy Twan $ 360 Nghìn 8 Offline
14 Lam Dong $ 347 Nghìn 41 Offline
15 Chau Huynh $ 325 Nghìn 83 Offline
16 MR Thanh $ 268 Nghìn 13 Offline
17 ChanHet MuonNoi $ 199 Nghìn 18 Offline
18 KiZ $ 188 Nghìn 95 Offline
19 Thanh Map $ 176 Nghìn 24 Offline
20 Rod Steiger $ 172 Nghìn 13 Offline
21 Jackson Shelby $ 168 Nghìn 31 Offline
22 Dj Sleep $ 165 Nghìn 20 Offline
23 Black Kun $ 133 Nghìn 53 Offline
24 Tee Jang $ 127 Nghìn 0 Offline
25 Phuonggggg $ 115 Nghìn 115 Offline
26 Thanh Minh $ 115 Nghìn 21 Offline
27 Nhat Huy $ 113 Nghìn 4 Offline
28 LMH Zeref $ 110 Nghìn 33 Offline
29 Minh Khang $ 94 Nghìn 44 Offline
30 Meoooooooo $ 93 Nghìn 30 Offline
31 Do Nan $ 87 Nghìn 33 Offline
32 Hoai $ 85 Nghìn 64 Offline
33 Nam An $ 80 Nghìn 10 Offline
34 Hao Nam $ 79 Nghìn 20 Offline
35 Linh Pham $ 77 Nghìn 0 Offline
36 Ji Bao $ 77 Nghìn 16 Offline
37 Boy Ka $ 76 Nghìn 26 Offline
38 Tai Fat $ 69 Nghìn 10 Offline
39 Cj Anks $ 66 Nghìn 6 Offline
40 Jino Ne $ 66 Nghìn 5 Offline
41 Bird Eddie $ 59 Nghìn 35 Offline
42 Banh TrangTron $ 58 Nghìn 1 Offline
43 Ngoc Tinh $ 58 Nghìn 142 Offline
44 Ly Trung $ 58 Nghìn 17 Offline
45 Nguyen Nguyen $ 57 Nghìn 6 Offline
46 Dang dat $ 54 Nghìn 27 Offline
47 Bobby Fresh $ 53 Nghìn 25 Offline
48 Thanh Hoang $ 52 Nghìn 11 Offline
49 Viet Ngo $ 50 Nghìn 49 Offline
50 Alan Waker $ 50 Nghìn 61 Offline
51 NuocSuoi Lavie $ 46 Nghìn 18 Offline
52 Mini Chopper $ 42 Nghìn 11 Offline
53 Rin Chan $ 42 Nghìn 6 Offline
54 Hoangphi vva $ 39 Nghìn 40 Offline
55 Duy xiang $ 38 Nghìn 31 Offline
56 Vinh Toan $ 34 Nghìn 1 Offline
57 Hani Entino $ 34 Nghìn 10 Offline
58 Ka AoKy $ 34 Nghìn 19 Offline
59 Black Gamer $ 33 Nghìn 8 Offline
60 Bill Gay $ 32 Nghìn 30 Offline
61 Van Tan $ 31 Nghìn 10 Offline
62 Nakano Itsuki $ 30 Nghìn 5 Offline
63 MINH TUAN $ 30 Nghìn 27 Offline
64 Nova Saka $ 30 Nghìn 5 Offline
65 DT Benny $ 30 Nghìn 18 Offline
66 Vann Coo $ 29 Nghìn 20 Offline
67 Ba Cuong $ 26 Nghìn 10 Offline
68 Hoai LVDT $ 26 Nghìn 28 Offline
69 Zetsubouuu $ 25 Nghìn 89 Offline
70 Reff Darkin $ 25 Nghìn 2 Offline
71 Caube bonby $ 23 Nghìn 3 Offline
72 Hai Dz $ 22 Nghìn 43 Offline
73 Thanh Mew $ 21 Nghìn 2 Offline
74 Phi Viet $ 21 Nghìn 4 Offline
75 Smoky Diff $ 20 Nghìn 13 Offline
76 Thai Hung $ 20 Nghìn 10 Offline
77 Quoc Thanqq $ 20 Nghìn 13 Offline
78 Tho cute $ 20 Nghìn 8 Offline
79 Davis Moon $ 18 Nghìn 5 Offline
80 Tony Teo $ 18 Nghìn 94 Offline
81 Shin Ryujin $ 17 Nghìn 13 Offline
82 TIECK LEE $ 16 Nghìn 2 Offline
83 Brian Gideon $ 16 Nghìn 9 Offline
84 NTT NTN $ 16 Nghìn 26 Offline
85 TranQuoc Dai $ 15 Nghìn 0 Offline
86 EMILY TOI $ 15 Nghìn 19 Offline
87 DJ Soda $ 15 Nghìn 4 Offline
88 Truong Bap $ 14 Nghìn 3 Offline
89 MR RICH $ 14 Nghìn 8 Offline
90 Chinh Chinh $ 14 Nghìn 12 Offline
91 Huy HolyGod $ 14 Nghìn 1 Offline
92 Dat NguYen $ 13 Nghìn 26 Offline
93 DepTraiNhat GvR $ 12 Nghìn 0 Offline
94 Hoai Chuongg $ 12 Nghìn 2 Offline
95 Hao Hao $ 12 Nghìn 31 Offline
96 Duke Hari $ 12 Nghìn 7 Offline
97 Trong Gta $ 11 Nghìn 0 Offline
98 Huy JS $ 11 Nghìn 0 Offline
99 Tonydark ness $ 11 Nghìn 6 Offline
100 Ta Phat $ 11 Nghìn 0 Offline